Dzisiaj: poniedziałek 10 maja 2021 r. www.gmina.sitno.pl

O gminie

Gmina Sitno położona jest w powiecie zamojskim województwa lubelskiego. Leży na wschód od Zamościa i graniczy z gminami: Mią­czyn i Grabowiec od wschodu, Skierbieszów od północy, Zamość od zachodu oraz Łabunie i Komarów od południa. Powierzchnia Gminy wynosi 112,07 ha, zamieszkiwana jest przez 6 861 mieszkańców.

Gmina Sitno jest jednostką bardzo rozbudowaną, sieć osadniczą gminy tworzy 20 sołectw. Są to: Boży Dar, Cześniki, Cześniki Kolonia, Cześniki Kolonia Górna, Czołki, Horyszów Polski, Horyszów - Nowa Kolonia, Horyszów - Stara Kolonia, Janówka, Jarosławiec, Jarosławiec Górny, Karp, Kolonia Kornelówka, Kolonia Sitno, Kornelówka, Rozdoły, Sitno, Stabrów, Stanisławka, Wólka Horyszowska.

Gmina Sitno położony jest głównie w południowo-wschodniej części tzw. Padołu Zamojskiego. Tylko niewielki, północno-wschodni skrawek jej obszaru, leży w obrębie Działów Grabowieckich, które razem z Padołem Zamojskim wchodzą w skład Wyżyny Lubelskiej.

Gmina Sitno jest typowo gminą rolniczą. Na terenie gminy przeważają gleby bielicowe wytworzone z lessów zaś w jej północnej części – rędziny kredowe w dolinach cieków wodnych występują gleby bagienne i mułowo – bagienne. Gleby zaliczane są do I-III klasy bonitacyjnej. Teren gminy charakteryzuje się dobrymi warunkami klimatycznymi. Jest to teren w przeważającej części równinny, o bardzo dobrych warunkach nasłonecznienia i optymalnych warunkach wilgotnościowych.

Ośrodkiem usługowym dla ludności i rolnictwa jest miejscowość Sitno, gdzie mieści się siedziba administracji gminy, oraz główne centra obsługowe. Wiodącą instytucją zajmującą się upowszechnianiem kultury na terenie gminy jest Dom Kultury w Sitnie. Funkcje te pełni również Biblioteka Publiczna w Sitnie wraz ze swymi filiami. Na terenie gminy działają min. Zespół Tańca Nowoczesnego „ONTIS”, Ludowy Zespół Śpiewaczy „Sitno”, Chór pieśni partyzanckiej i żołnierskiej „Wiarus”, Gminny Klub Sportowy „Potok Sitno” z siedzibą w Sitnie, Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjach.

Zamknij [X] Ta strona używa plików COOKIE w celu optymalizacji i prawidłowego działania formularzy. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.