Dzisiaj: poniedziałek 10 maja 2021 r. www.gmina.sitno.pl

O projekcie

Projekt „Rozwój alternatywnych źródeł energii – kolektory słoneczne w Gminie Sitno” jest realizowany w ramach konkursu zamkniętego nr 02/RPOWL/6.2/2012 na realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej VI: Środowisko i czysta energia Działania 6.2: Energia przyjazna środowisku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Projekt polega na montażu zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w 652 budynkach mieszkalnych.

Zasięg projektu obejmuje miejscowości: Boży Dar, Cześniki, Cześniki Kolonia, Czołki, Horyszów Polski, Horyszów – Nowa Kolonia, Horyszów – Stara Kolonia, Janówka, Jarosławiec, Karp, Kolonia Sitno, Kornelówka, Rozdoły, Sitno, Stabrów, Stanisławka, Wólka Horyszowska.

Budżet Projektu wynosi 5 956 316,00 PLN, a planowane finansowanie środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 4 252 809,62 PLN.

Zakończenie realizacji Inwestycji planowane jest na rok 2015.

Ogólnym celem realizacji Projektu jest realizacja polityki energetycznej państwa w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

Cel bezpośredni inwestycji to zwiększenie wykorzystania energii ze źródła odnawialnego, jakim jest słońce, w Gminie Sitno uznawanej za obszar uprzywilejowany w kraju, tj. o najlepszych warunkach do wykorzystania energii słonecznej.

Cele szczegółowe projektu:

  • Dywersyfikacja źródeł energii – racjonalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii z uwzględnieniem ich dostępności.
  • Zmniejszenie zużycia paliw kopalnych – zastępowanie w jak największym stopniu istniejącej produkcji energii z surowców kopalnych produkcją ze źródeł odnawialnych.
  • Ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami procesów energetycznych, tj. redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz minimalizacja negatywnego oddziaływania wydobycia surowców kopalnych na środowisko naturalne.
  • Rozwój gospodarki regionu, w tym tworzenie nowych miejsc pracy i ożywienie gospodarcze obszarów wiejskich m.in. poprzez rozwój sektora usług w zakresie OZE, przyciąganie inwestorów.
  • Wyrównanie kosztu kWh wyprodukowanego z alternatywnych źródeł i kosztu kWh wyprodukowanego z tradycyjnych źródeł surowców kopalnych.
  • Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowanymi źródłami energii w gospodarstwach domowych poprawiające sytuację finansową rodzin.
  • Propagowanie na szeroką skalę wiedzy dotyczącej OZE i ich źródeł zastosowania, a także możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje, przy użyciu sieci Internet charakteryzującej się brakiem ograniczeń geograficznych i czasowych, łatwością dostępu i szybkością zdobywania nowych użytkowników, atrakcyjnością przekazu multimedialnego, wykorzystującego obraz, dźwięk i tekst.

Zamknij [X] Ta strona używa plików COOKIE w celu optymalizacji i prawidłowego działania formularzy. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.